Vesene Bygdegård & Församlingshem

Vesene Bygdegård & Församlingshem

Torp & Backstugor

Hus & Gårdar

Kartor åkernamn

Vesene Församlingshem som bygdes 1946-1947. Fastigheten ägs och förvaltas av Vesene Byalag sen 2011.


Lokalen bokas genom Marita Björnsson

0709-346701

Vesene Bygdegård som bygdes år 1951. Fastigheten ägs och förvaltas av Vesene Bygdegårdsförening u.p.a.


Lokalen bokas genom Marita Björnsson

0709-346701