Vesene
sl_8304_c_pos_r2_ppt

Vesene Byalag har beviljats stöd för installation av solceller som kommer att placeras på Vesene Församlingshem.Stödet täcker 50% av kostnaderna och resterande del kommer att finansieras genom lån.


Här kan du se bankens beviljade bidrag.