Styrelsen

Lars Bertilsson       - Ordförande

Marita Björnsson    - Kassör

Gun Olsson            - Sekreterare

Thomas Björnsson - Ledamot

Andreas Björk        - Ledamot

Anders Halén         - Ledamot

Belinda Olsson       - Ledamot


Åke Eriksson          - Suppleant

Nils-Olof Halén       - Suppleant

Torbjörn Sandberg  - Suppleant